• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Koło Naukowe

SKN "Menedżerów Zdrowia"

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii powstało w roku 2004 z inicjatywy opiekuna koła dr hab. Edyty Krzych-Fałta oraz studentów kierunku Zdrowie Publiczne.

Koło naukowe prowadzi działalność zorientowaną na pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego zdrowia publicznego. Opiera się ona na przygotowywaniu referatów, prac badawczych oraz działalności prozdrowotnej. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pod nazwą ,,Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu’’, które organizowane są od 2007 roku.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów oraz absolwentów uczelni medycznych, a także studentów i absolwentów kierunków pozamedycznych zainteresowanych wymianą poglądów oraz doświadczeń naukowych w obszarze nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, epidemiologii, medycyny społecznej i środowiskowej, promocji zdrowia jak również zagadnień z zakresu prawa medycznego oraz ekonomii i zarządzania w sektorze zdrowotnym.

Oprócz konferencji naukowych Studenckie Koło Naukowe bierze udział w różnych projektach dotyczących ochrony oraz promocji zdrowia, takich jak:

 1. Konferencja  ,,Promocja Zdrowia, a zdrowie XXI wieku’’
 2. Piknik ,,Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy’’
 3. Piknik diagnostyczno-terapeutyczny ,, Kiermasz Zdrowia’’ - organizowany w ramach Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dzielnicy Warszawa-Targówek we współpracy z NZOZ – Targówek
 4. Warsztaty w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa ,, Palisz – wybór należy do Ciebie’’
 5. Ogólnopolskim program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych      w całej Polsce – Mam Haka na Raka – rekrutacja studentów.

Koło Naukowe uczestniczy również w:

 • Projektach badawczych – minigranty studenckie
 • Konferencjach o charakterze naukowo-dydaktycznym
 • Publikuje w recenzowanych czasopismach naukowych

Koło Naukowe funkcjonuje w ramach kilku sekcji. Oto rodzaje sekcji oraz opiekunowie:

 • Biostatystyka – Dr hab. Marta Zalewska
 • Metodologia i organizacja badań – Dr Aneta Tomaszewska
 • Jakość w ochronie zdrowia – Dr Mira Lisiecka – Biełanowicz
 • Epidemiologia – Dr Artur Walkiewicz
 • Edukacja i promocja zdrowia – Dr hab. Edyta Krzych – Fałta

Strona internetowa Koła (kliknij link)

Opiekun koła:
Dr hab. Edyta Krzych – Fałta

Kontakt :
Ul. Banach 1 a
02-097 Warszawa
Blok E – I piętro
Tel.:  +48 22 599 10 40
Fax: +48 22 599 20 42