• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Seminarium "Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne"

Agenda seminarium „Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne”

Termin i miejsce spotkania: 28.02.2017, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Biblioteczno – Informacyjne sala nr 8

Zaproszenie na seminarium (film)

Organizator:

 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 2. Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
 3. Studenckie Koło Naukowe „Managerowie Zdrowia”

 

Partnerzy:

 1. Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 2. Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
 3. Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 4. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne
 5. Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się
 6. Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia się
 7. Instytut Ochrony Zdrowia
 8. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
 9. Ruch społeczny „Polski Alarm Smogowy”

10. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego

 

Patronat:

 1. Prof. Dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. Minister  Zdrowia – do potwierdzenia
 3. Minister  Środowiska – do potwierdzenia
 4. Główny Inspektorat Sanitarny.
 5. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – do potwierdzenia

 

Patronat Medialny:

 1. Medexpress– do potwierdzenia
 2. Służba Zdrowia– do potwierdzenia
 3. Rzeczpospolita– do potwierdzenia

 

Komitet Organizacyjny:

 1. Prof. dr hab. n med. Bolesław K. Samoliński – Przewodniczący
 2. Dr inż. Barbara Piekarska – Sekretarz
 3. Dr n med. Mariusz Gujski
 4. Studenckie Koło Naukowe „Managerowie Zdrowia”: Aleksandra Sokół, Magdalena Szeliga, Iwona Woźniak, Krystian Staroń, Anna Korcala-Wichary,  Magdalena  Jabłońska, Agnieszka Ryba, Barbara Wrzyszcz, Karolina Kułaga, Katarzyna Reklewska, Katarzyna Komendarczyk, Magdalena Grzywacka, Monika Szmurło, Aleksandra Grąbczewska, Marta Maśniak, Magdalena Rajchemba, Urszula Albrecht, Paulina Stein, Maja Żołądek.

 

Komitet Naukowy:

 1. Prof. dr hab. n med. Bolesław K. Samoliński – Przewodniczący
 2. Dr inż. Barbara Piekarska-sekretarz
 3. Prof. Dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 4. Dr hab. inż. Artur Badyda
 5. Dr n med. Andrzej Dąbrowski.
 6. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
 7. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
 8. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego
 9. Dr Leszek Karski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 10. Prof. Dr hab. n .med. Grzegorz Opolski
 11. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 12. Prof. Dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
 13. Dr inż. Barbara Toczko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 14. Prof. Dr hab. n .med. Tomasz Zdrojewski.