• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Działalność naukowa

Pomimo tak krótkiego okresu funkcjonowania Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii wykazał już zdolność prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań epidemiologicznych. Zakład każdego roku realizuje od kilku do kilkunastu projektów badawczych. Oprócz projektów organizowane są liczne konferencje naukowe  przede wszystkim z obszaru zdrowia publicznego. Najbardziej rozpoznawalnymi konferencjami są ,,Jakość 2010’’ oraz ,,Jakość 2008’’, które zostały zorganizowane przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Również cieszącą się niemałym zainteresowaniem była konferencja ,,Klimat, a zdrowie’’. W roku 2008 przy współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego ,,Teraz Polska’’ zorganizowaliśmy konferencję ,,Polski Sukces – Promocja Zdrowia’’.

Oprócz konferencji krajowych, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii organizował również konferencje o zasięgu międzynarodowym. Były to między innymi ,,ECAP 2008’’ ( konferencja podsumowująca wyniki badania ECAP) oraz ,,Dobrowolne Ubezpieczenia Zdrowotne – DUZ 2006’’.

W dorobku naukowym Zakładu znajdują się liczne doniesienia w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na przestrzeni pięciu lat (lata 2005-2009) w jednostce powstało 259 artykułów i doniesień naukowych, a pracownicy brali czynny udział w wielu konferencjach krajowych jak i międzynarodowych.

W pracę Zakładu włączają się również studenci kierunku Zdrowie Publiczne. Od roku akademickiego 2007/2008 są prowadzone projekty badawcze właśnie z obszaru zdrowia publicznego. Pierwszym tego typu projektem było ,,Badanie studenckie’’. Badanie pozwoliło poznać i dowiedzieć się więcej o respondentach, a mianowicie zweryfikować poziom ich zadowolenia z dokonanego wyboru kierunku studiów, plany związane z dalszą karierą, styl życia jaki prowadzą, obecną sytuację materialną i źródła utrzymania, stosunek do używek oraz internetu, zainteresowania, a nawet sposób spędzania wolnego czasu. Kolejne badanie miało miejsce w roku akademickim 2009/2010, które było już zakrojone na większą skalę. Studenci za pomocą kwestionariuszy poznali stan wiedzy mieszkańców Warszawy na temat profilaktyki onkologicznej, szeroko rozumianej promocji zdrowia, częstotliwości uczęszczania na wizyty lekarskie oraz znajomość badań profilaktycznych.

Rok akademicki 2010/2011 to realizacja projektu ,,Wady postawy oraz choroby układu kostno-stawowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – badanie epidemiologiczne’’. Badanie dotyczy dzieci klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich opiekunów. Będzie ono pomocne w określeniu częstości występowania wad postawy oraz objawów chorób układu kostno-stawowego. Oprócz tego podjęta zostanie próba określenia poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci i ich rodziców. Dzięki tym informacjom zdecydowanie łatwiejsze będzie kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym kraju. W chwili obecnej trwają analizy zebranych danych. Zostaną one zaprezentowane w postaci raportu, publikacji oraz podczas konferencji naukowych na terenie kraju.