• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Badanie ECAP 2010

„ECAP 2010 – Tereny Wiejskie”

Projekt „ECAP 2010 – Tereny Wiejskie” był prowadzony przez sześć kolejnych weekendów od 20.02 – 28.03.2010 r. i stanowił swoiste uzupełnienie badania ECAP. Badanie to miało na celu wykazanie zależności pomiędzy higieną a występowaniem chorób alergicznych.

Projektem objęto ponad 350 osób z terenu Zamojszczyzny (Powiat Zamojski i Krasnostawski). Dobór pacjentów odbywał się w sposób celowy spośród populacji, którą włączono do projektu ECAP w 2006 roku. Pacjenci wypełniali kwestionariusz ankietowy a następnie mieli wykonywany pakiet badań ambulatoryjnych (badanie lekarskie, punktowe testy skórne, spirometria, PNIF, pobranie krwi w celu oznaczenia poziomu IgE w surowicy krwi oraz badań genetycznych). Projekt był prowadzony przez specjalistyczny zespół w skład którego wchodzili lekarze, pielęgniarki oraz specjaliści zdrowia publicznego.