• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Historia Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Pracownicy Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

W 2001 roku na mocy zarządzenia Rektora Akademii Medycznej nr 17/2001 na Wydziale Nauki o Zdrowiu powstała Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych. Rok 2004 to rok przekształcenia w Zakład (na mocy Zarządzenia 34/2004). Kolejna zmiana nastąpiła w roku 2007, kiedy to nazwa zmieniona została na Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii ( Zarządzenie nr 37/2007).

Nasza jednostka oparta jest na klinicznym Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie o ponad 30 letniej tradycji w tej specjalizacji. Zakład zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zajęcia są prowadzone na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka.  Oprócz tego nasi wykładowcy prowadzą zajęcia dla studentów I Wydziału Lekarskiego – oddziału stomatologii.

Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Bolesław Samoliński