• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Informacje o programie "Mam Haka Na Raka"

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”

Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Koncepcja Mam Haka na Raka oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z tą zasadą, program aktywizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowadzenia działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności. Zarówno działania na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opracowana przez uczestników i emitowana po każdej edycji, mają szansę realnie przyczynić się do zmiany statystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce. Wspierając tym samym Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program wnosi nową jakość do polskiej ochrony i promocji zdrowia, w sposób naturalny wykorzystując potencjał młodego pokolenia – m.in. siłę perswazji, niekonwencjonalny sposób myślenia, czy potrzebę aktywnego współtworzenia otaczającej rzeczywistości. Program, realizowany równolegle do roku szkolnego, ma charakter cykliczny.

Program „Mam Haka na Raka” co roku dedykowany jest innemu nowotworowi. Temat każdej kolejnej edycji wybierany jest na podstawie dwóch kryteriów: dynamiki wzrostu zachorowań na najczęściej występujące nowotwory w Polsce oraz statystyk dotyczących istniejących badań przesiewowych. Do tej pory młodzież w ramach programu propagowała wśród Polaków profilaktykę raka piersi, szyjki macicy, prostaty, płuca oraz jelita grubego. Powstało 5 kampanii społecznych: „Wystarczy tak niewiele…” (rak piersi), „Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię” (rak szyjki macicy), „Nie krępuj się, zerwij z milczeniem” (rak prostaty), „Nie wiąż się z papierosem” (rak płuca) oraz „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię” (rak jelita grubego). Informacje o poszczególnych kampaniach można znaleźć w Internecie: www.wystarczytakniewiele.pl, www.zbrobcytologie.pl, www.zbadajprostate.pl, www.niezpapierosem.pl, www.zrobkolonoskopie.pl. Obecnie realizowana jest szósta edycja programu, która poświęcona jest nowotworowi złośliwemu skóry – czerniakowi.

W pięciu edycjach programu wzięło udział 3 113 zespołów, czyli 15 705 uczestników. Działalność młodzieży została nagłośniona za pośrednictwem blisko 3 500 publikacji w mediach na łączną wartość ponad 6 mln złotych. Kampanie „Mam Haka na Raka” dotarły do ponad 8 milionów Polaków, a stronę www.mamhakanaraka.pl, odwiedziło w tym czasie prawie 2 miliony Internautów. Tylko w V edycji w wykładach edukacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej uczestniczyło 140 000 Polaków, rozdano 312 000 ulotek, zebrano 113 000 podpisów pod deklaracją „Zachęcę 1 osobę do wykonania badania profilaktycznego”, a blisko 2 400 instytucji zaangażowało się w działania w regionach, m.in. media, lokalne samorządy, eksperci oraz firmy prywatne.

Organizatorem programu jest Polska Unia Onkologii, a partnerem strategicznym firma GlaxoSmithKline.