• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Ramowy program

REJESTRACJA (kliknij)

Ramowy program

 1. Wprowadzenie i przywitanie gości: Prof. dr hab. n.med. Bolesław K. Samoliński, Dr inż. Barbara Piekarska 10.00 – 10.30
 2. Słowo wstępne – Prof. Dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda – Wprowadzenie

 

Sesja I.  – Co wiemy o jakości powietrza: moderator: Dr inż. Barbara Piekarska:

 • 10.30 –  10.50 - Problem spalania paliw kopalnych – wpływ na środowisko – Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Uniwersytet Warszawski
 • 10.50 – 11.10 - Wpływ transportu i zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem drogowym oraz zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych na środowisko i zdrowie człowieka – Dr hab. inż. Artur Badyda Politechnika Warszawska
 • 11.10– 11.30 - Informacje o jakości powietrza wytwarzane i udostępniane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – Dr inż. Barbara Toczko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • 11.30– 11.45- Podstawy prawne ochrony powietrza w Polsce – Dr Leszek Karski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • 11.45 – 12.00 Dyskusja

Konferencja prasowa: 12.00 – 12.30

Przerwa Kawowa: 12.00 – 12.30

Sesja II. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza: Moderator dr n.med. Mariusz Gujski

 • 12.30 – 12.45 - Smog a serce –  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong;
 • 12.45– 13.00 - Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc – Prof. Dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
 • 13.00– 13.15 - Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie ostrych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność pacjentów w Aglomeracji Śląskiej – Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior /Prof. dr hab.n. med. Lekston Andrzej
 • 13.15 – 13.30 - Zanieczyszczenie powietrza a choroby układu krążenia. Podsumowanie i rekomendacje. – Prof. Dr hab. n .med. Tomasz Zdrojewski;
 • 13.30 – 13.45 - Zanieczyszczenia powietrza a choroby alergiczne Dr n med. Andrzej Dąbrowski
 • 13.45 – 14.00 - Narodowy Program Zdrowia a problem zanieczyszczeń powietrza – Dr Jarosław Pinkas
 • 14.15 – 14.30.  Dyskusja

 

Debata: moderator: Prof. dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński

14.30 -  15.30

 1. Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 2. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny
 3. Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia/Justyna Mieszalska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
 4. Prof. Dr hab. inż. Katarzyna Juda – Rezler – ekspert, kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Politechnika Warszawska.
 5. Prof. Dr hab. n.med. Grzegorz Opolski
 6. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego
 7. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas.
 8.  Piotr Siergiej/ Andrzej Guła –  Ruch społeczny – Polski Alarm Smogowy