• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Trwa badanie epidemiologicze dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program realizowany na zlecenie Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Cel Operacyjny nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Więcej informacji na www.dieta.wum.edu.pl