• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Struktura organizacyjne

Struktura organizacyjna i wyposażenie Zakładu:

  • Pracownia Badań Czynnościowych Dróg Oddechowych
  • Pracownia Cytodiagnostyki
  • Pracownia Endoskopowa
  • Pracownia Immunologii Klinicznej
  • Pracownia Informatyki Epidemiologicznej
  • Pracownia Biostatystyki
  • Pracownia Epidemiologii
  • Pracownia Medycyny Środowiskowej