• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wyposażenie Zakładu

Na wyposażeniu Zakładu jest wysokiej klasy sprzęt do badań parazytologicznych, endoskopii i badań laryngologicznych oraz sprzęt do badań diagnostycznych czynnościowych dróg oddechowych. Jako jedni z ważniejszych ośrodków specjalizujemy się w próbach standaryzacji nowych technik rynologiczno – alergologicznych: rynometrii akustycznej, optycznej, badania tlenku azotu w powietrzu wydychanych ze strony górnych dróg oddechowych. Ponadto Zakład dysponuje salami dydaktycznymi oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.