• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka - przedmioty realizowane w Zakładzie

I rok, studia licencjackie, kierunek Zdrowie Publiczne

 • Podstawy epidemiologii
 • Podstawy ochrony środowiska i zdrowia środowiskowego
 • Informatyka


II rok, studia licencjackie, kierunek Zdrowie Publiczne

 • Metodologia badań naukowych
 • Podstawy biostatystyki
 • Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
 • Podstawy polityki zdrowotnej
 • Komunikacja medialna


III rok, studia licencjackie, kierunek Zdrowie Publiczne

 • Biometrologia
 • Fundusze unijne
 • Zarządzanie jakością


I rok, studia magisterskie, kierunke Zdrowie Publiczne

 • Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Biostatystyka
 • Metodologia badań
 • Epidemiologia
 • Media społecznościowe
 • Przygotowanie publikacji naukowych
 • Rynek kapitałowy
 • Socjologia zdrowia
 • Uwarunkowania zdrowia i choroby z elementami zdrowia środowiskowego
 • Wizualizacja danych
 • Zaawansowane metody analizy danych
 • Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia


II rok, studia magisterskie, kierunek Zdrowie Publiczne

 • Epidemiologia
 • Kontraktowanie i finansowanie świadczeń medycznych
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Polityka zdrowotna
 • Komunikacja społeczna
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie funduszami unijnymi

II rok, studia magisterskie, kierunek Pielęgniarstwo

 • Opieka pielęgnirstwa nad pacjentem z przewlekłymi chorobami układu oddechowego

I rok. studia licencjackie, Pielęgniarstwo

 • Badania fizykalne

II rok, studia magisterskie, kierunek Elektroradiologia

 • System zarządzania jakością