• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Polska Prezydencja w UE

Zaangażowanie w Prezydencję Polski w Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetowych zadań i wyzwań dla Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) będzie przewodniczenie pracom Rady UE w 2011 r. Od 1 lipca 2011 r., w ósmym roku członkostwa naszego kraju w UE, Polska będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE i rodzajem zobowiązania wynikającego ze statusu państwa członkowskiego.

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii  również uczestniczy w tym wydarzeniu. Kierownik Zakładu prof. Bolesław Samoliński podczas polskiej prezydencji pełni funkcję Przewodniczącego podzespołu ds. Priorytetów w Obszarze Zdrowia Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Poprawa w zakresie wczesnej diagnostyki, leczenia i zapobiegania przewlekłym chorobom dróg oddechowych u dzieci ma być jednym z priorytetów zdrowotnych polskiej prezydencji   w UE. Szczególna uwaga zostanie poświęcona astmie oraz alergicznym nieżytom nosa gdyż są to najczęstsze przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego. Polska będzie miała możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia astmy  z innymi krajami UE. Polska jako jeden z niewielu krajów na świecie dysponuje własnym narodowym programem poświęconym temu zagadnieniu.

Jednocześnie w dniach 21-22 września 2011 roku Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii (z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) organizuje konferencję ekspercką nt. Priorytetu Ministerstwa Zdrowia  pt. ,,Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego: pilna potrzeba zniesienia różnic’’.

Celem Konferencji jest omówienie problematyki alergii i astmy  wieku rozwojowego jako chorób niezakaźnych (NCD) warunkujących zdrowie populacji we wszystkich przedziałach wiekowych, mających istotny wpływ na zdrowie w dalszych okresach życia, a także określenie czynników warunkujących występowanie tych chorób w celu opracowania planu prewencji, profilaktyki pierwszo i drugorzędowej.